Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

2016 TRAMPA PROGRAMI İLANI

25.10.2016 14:28:00


2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 5919 sayılı kararı ile değişik 15. Maddesinin (f) bendi ile 22.05.2010 gün 27588 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında takas işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının sorumluluğunda yürütülmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan başvurular göz önüne alınarak 2016 yılı Trampa programında yer alan Alanya İlçesi Alanya Kalesi 1. Derece Arkeolojik Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı ve Gazipaşa İlçesi Koru Mahallesi Selinus Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan taşınmazların takası Bakanlık Makamının 06.09.2016 tarih ve 161076 sayılı olurları ile uygun bulunmuştur.

İlçemizin Alanya Kalesi 1. Derece Arkeolojik Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan taşınmazların takasa konu olmasını isteyenlerin ilgili yönetmelik doğrultusunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne veya Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurmaları gerekmektedir.