Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

02.03.2018 15:47:00


5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi kapsamında, Belediye Meclisince aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi için 06 Mart 2018 Salı günü saat 14.00 te Belediye Meclisi toplantı salonunda olağan toplantı yapılacaktır. 

GÜNDEM
1-Plan ve Bütçe Komisyonu kararlarının görüşülmesi.
 2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararlarının görüşülmesi.
3-Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu kararlarının görüşülmesi.
4-İmarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen taleplerin görüşülmesi.
5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.02.2018 tarih ve E.636 sayılı yazısının müzakeresi.
6-Dilek ve temenniler.