Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

ASANSÖR BAKIM ve İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

03.03.2015 09:56:00


SAYIN YÖNETİCİ
Belediye sınırları içindeki asansörlü binaların asansörlerinin yıllık periyodik kontrolü protokolü, 05.11.2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ASANSÖR BAKIM ve İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN 10. Maddesine dayanılarak Türk Standartları Enstitüsü ile belediyemiz arasında imzalanmıştır.
Asansörlerin yıllık periyodik kontrol hizmet bedeli protokol süresince 1 adet asansör için
5 durağa kadar olan Konutlarda 175,00 TL. + KDV
5 durağa kadar olan Pansiyonlar, Apart Oteller , Tatil Köyleri ve Tamamı işyeri olan yapılarda 200,00 TL.+KDV
5 durağa kadar olan 3 ve 4 yıldızlı Otellerde 225,00 TL.+KDV
5 kata kadar olan 5 yıldızlı Otellerde ve Alışveriş Merkezlerinde 250,00 TL.+KDV’dir.
5 katın üzerindeki her bir kat için ilaveten 20 TL.+KDV’dir.
Yıllık muayene ücretinin, Şube Kodu 884 Hesap No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88 Numaralı TSE Vakıflar Bankası Kalkınma Bakanlığı Şb. ANKARA hesabına Yönetici/Bina/Otel sorumlusu tarafından asansörün tam adresi ve bina/otel sorumlusunun adı soyadı belirtilerek yatırılmasını müteakip, yıllık kontroller, asansörün bakımını üstlenen TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip firma nezaretinde TSE Teknik heyeti tarafından gerçekleşecektir.
Yıllık Kontrol Raporunun tanzim ettirilmesinin takibi ve yıllık kontrol ücretinin karşılanmasına dair sorumluluk, asansörün/asansörlerin bulunduğu yapıdaki bina/ otel vb. sorumlusuna aittir.
Asansörler incelendikten sonra TSE tarafından verilecek olan muayene raporu, 3 nüsha düzenlenecektir, 1 nüshası Belediyemize, 1 nüshası Bakım yapan firmaya, 1 nüshası bina / otel sorumlusuna verilecektir.
Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörlerin çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmeyecektir.
Asansörler her yıl bir kez kontrol edilecektir. Güvenlik anlamında uygunsuzluk tespit edilen asansörlerin eksiklik ve hatalarının giderilmesinden sonra TSE Uzman heyeti tarafından takip tetkiki yapılacak ve nihai durum Belediyeye bildirilecektir. Belediyemizce uygunsuzluğu devam eden kırmızı etiketli asansörler mühürlenecektir.
Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında, bina/otel sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapılmayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansör, yıllık kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar, Belediyemiz tarafından hizmet dışı bırakılacaktır.

Asansörlerin Periyodik Kontrolünü yaptırmak için, yazımız ekinde gönderilen Asansör/yıllık kontrol başvuru formunu doldurarak, bir an önce Belediyemize veya Türk Standartları Enstitüsüne ulaştırıp, randevu almanızı ve planlanan program çerçevesinde ivedilikle periyodik  kontrol yaptırmanızı rica eder, güvenli ve mutlu bir yaşam dileriz.
                               
TSE Akdeniz Proje Koordinatörü      Alanya Belediye Başkanı

TÜRK STANDARDLARİ ENSTİTÜSÜ 
AKDENİZ PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
BASIN BÜLTENİ
ALANYA'DA ASANSÖRLER TÜRK STANDARDLARİ ENSTİTÜSÜNE EMANET
Günlük hayatımızın bir parçası olan, can ve mal güvenliğimiz için büyük önem arz eden asansörlerin zorunlu yıllık periyodik muayeneleri 2015 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılacaktır.
Alanya Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü Akdeniz Proje Koordinatörlüğü arasında bu kapsamda protokol imzalanmıştır.
TSE Alanya Asansör Koordinatörlüğü Türk Standartları Enstitüsünün Alanya Ticaret ve Sanayi Odası binasındaki bürosundan hizmet vermektedir. Büroda 11 mühendis(6 tane Elektrik / Elektronik Mühendisi ve 5 tane Makine Mühendisi) 2 büro elemanı hizmet vermektedir.
Denetim amacı piyasa güvenli asansör arzının sağlanması, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, güvensiz asansörlerin kullanım dışı bırakılması, iş kazalarının, zaman kayıplarının, enerji sarfiyatının maliyetlerin minimum seviyeye indirilmesidir.

İrtibat Telefonlarımız:

Alanya Ofisi
Yetkili: Ülkühan Saroğlu Cep:552 205 91 00 Mail:  ie_usaroglu@tse.org.tr

Antalya Ofisi
Tel:0 242 334 0117-18 / (124-125) Faks:0 242 248 50 06
Mail:  akdenizasansor@tse.org.tr